Vi är nu en Certifierad Verkstad!

Vi är nu en Certifierad Verkstad!

Patrik Wall och Per-Erik Steen från VBTeknik har besökt oss för att granska vår verkstad. Dom har nu gjort sina kontroller och gått igenom vår anläggning och hur vi arbetar i vår verkstad. Vi är nu godkända och Certifierad Verkstad av SFVF (Sveriges Fordonverkstäders...