Integritetspolicy Kurts Husvagnar AB

Den 25 maj 2018 införs den nya dataskyddsförordningen i hela EU. De nya bestämmelserna som också kallas GDPR (General Data Protection Regulation) ersätter personuppgiftslagen (PUL) och skärper kraven på hur företag får behandla dina personuppgifter. Läs mer på www.datainspektionen.se

För oss på Kurts Husvagnar är det en självklarhet att värna om din personliga integritet. I den här integritetspolicyn vill vi förklara hur och varför vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.


Vad är en personuppgift och vad är behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person. Namn, telefonnummer, e-postadress, IP-nummer (om de kan kopplas till fysisk person), registreringnummer på fordon (om det kan kopplas till fysisk person), bild (om personen kan identifieras), ljudinspelning.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.
Vem är ansvarig för de personuppgifter vi behandlar?

Personuppgiftsansvarig kallas den som bestämmer varför och hur personuppgifter ska behandlas. En personuppgiftsansvarig kan till exempel vara en kommun, myndighet, organisation eller ett företag.

Kurts Husvagnar AB ansvarar för de personuppgifter vi lagrar.
Organisationsnummer: 556925-5705. Adress: Snöåvägen 20B, 771 42 Ludvika.


Vilken typ av personuppgifter samlar vi in?

De personuppgifter vi samlar in är uppgifter som är kopplat till offert, ditt köp eller marknadsföringsaktivitet – till exempel namn, adress, e-postadress, telefonnummer. Det kan även vara annan information som du lämnat vid dina kontakter med oss.


Hur samlar vi in dina personuppgifter?

De uppgifter vi har om dig är enbart de du själv lämnat till oss eller som vi samlat in från dig utifrån dina registreringar.

Nyhetsbrev E-post

När du registrerar dig till vår e-postlista via formulär på kurtshusvagnar.se eller i vårt fysiska varuhus så lagras din e-postadress i vår e-postlista i vårt verktyg för nyhetsbrev, MailChimp, med förnamn och efternamn om dessa uppgifter angetts. Information delas för att vi ska kunna använda tjänsten och på så sätt hålla dig uppdaterad med erbjudanden/information.

Personuppgifter som vi har samlat in från dig eller en tredje part

När du lämnar in ett fordon till vår verkstad kan vi komma att samla in registreringsnummer samt information som finns lagrad i fordonets färddator. Det är teknisk information såsom t.ex. felkoder och servicehistorik som hänför sig till ditt fordon. Vi kan även komma att samla in uppgifter om genomförda felsökningar och vilket arbete som har utförts, inklusive eventuella produkter som har reparerats, bytts ut eller installerats tidigare.


Hur vi använder informationen vi samlar in.

För att behandla personuppgifter måste det finnas stöd i gällande dataskyddsreglering (GDPR), en så kallad rättslig grund. Det betyder att för att vår behandling av dina personuppgifter ska vara laglig, krävs det att den är nödvändig:

  • Om du begär en offert från oss behandlar vi ditt namn, dina kontaktuppgifter och uppgifter om offerten under offertens giltighetstid i syfte att kunna kontakta dig för att följa upp offerten och vidta åtgärder på begäran av dig innan ett eventuellt avtal ingås.
  • För fastställande av identitet och kreditprövningar samlar vi in namn och personnummer.
  • För att kunna kommunicera med dig som kund eller potentiell kund genom att skicka direktmarknadsföring, nyhetsbrev, påminnelser om service etc. via post, e-mail, sms eller andra digitala kanaler, förutsatt att du inte invänt mot behandlingen. Vårt berättigade av att behandla dina personuppgifter är att vi vill kommunicera med dig som kund eller representant för ett företag för marknadsföringssyfte.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig personuppgifter längre än vi behöver. Vissa personuppgifter slängs direkt, andra sparas olika lång tid beroende på vad uppgifterna ska användas till och våra skyldigheter enligt lag.

Vilka delar vi dina personuppgifter med?

Inom olika områden anlitar Kurts Husvagnar underleverantörer. Det innebär att även de kan behöva viss information om dig som kund. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med dessa underleverantörer. Dessa parter har motsvarande skyldigheter gällande behandlingen av personuppgifter som du som kund avtalat med oss. Detta regleras i ett så kallat Personuppgiftsbiträdesavtal. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:
– IT-tjänster (företag som hanterar drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).
– Betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).
– Fraktbolag


Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och i vilket syfte?
  1. När du besöker webbplatsen www.kurtshusvagnar.se

Användning av ”cookies”

Liksom många andra webbplatser använder webbplatsen kurtshusvagnar.se cookies.
En cookie är en liten datafil, som ofta innehåller en unik identifierare, som skickas till din webbläsare (om webbläsarinställningarna tillåter det) som sedan lagras på hårddisken för den enhet du använder för att surfa på webbplatsen. Cookies är en mycket vanlig teknik för att komma ihåg viss information om en besökare till en webbplats.

Vi använder cookies för följande syften:
till att analysera användningen av vår webbplats genom att till exempel identifiera och räkna antalet besökare och hur de rör sig på vår webbplats. Detta hjälper oss att se vilka delar av webbplatsen som är populära och vilka delar som behöver förbättras för att göra upplevelsen bättre för besökaren. Vi kan även använda cookies för att möjliggöra vissa delar av webbplatsens funktion; till exempel så att du kan logga in på säkra områden eller utnyttja andra säkra tjänster;
Det är möjligt att stänga av cookies genom att ställa in dina webbläsarinställningar. Om du slår av cookies kan det leda till förlust av funktionalitet när du använder vår webbplats.

  1. Prenumeration av vårt nyhetsbrev

De personuppgifter vi lagrar är: Namn, e-post, stad

Personuppgifterna registreras via vårt verktyg för e-postutskick, Mailchimp. Personuppgifterna sparas med möjlighet att omedelbart avsäga sig prenumerationen direkt i nyhetsbrevet eller via vår kundtjänst.

  1. Vid offert och köp

De personuppgifter vi lagrar är: Namn, Adress, telefonnummer, e-post och personnummer samt registreringsnummer på inbytesfordon. 


Dina rättigheter

Du har när som helst rätt att raderas ur systemen (med vissa begränsningar, som bokföringslagen).

Du kan kostnadsfritt begära ett registerutdrag över vilka personuppgifter som finns registrerad om dig. Registerutdraget sänds till din hos oss registrerade adress.

Ändring av denna integritetspolicy

Kurts Husvagnar AB kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på Kurts Husvagnars webbsida.
Senast uppdaterad: 2018-05-23


Personuppgiftsansvarig Kurts Husvagnar AB

Kurts Husvagnar AB ansvarar för personuppgifter som behandlas och bestämmer syftet med behandlingen och på vilket sätt den ska gå till.

Kurts Husvagnar AB (Org. Nr: 556925-5705)
Snöåvägen 20B
771 42 Ludvika

Telefon: 0240-305 00

Kontakt för att utöva dina rättigheter

Ändra godkännande av hur vi hanterar personuppgifter
Du kan alltid återkalla dina samtycken genom att kontakta oss.
Telefon: 0240-305 00 eller E-post: info@kurtshusvagnar.se

Om du inte vill få nyhetsbrev eller säga upp nyhetsbrev
Anmäl prenumeration av nyhetsbrev på vår hemsida. Avregistrering kan enkelt ske i botten på alla våra utskick.

Begära tillgång till personuppgifter
Som privatperson har du rätt till att få information om vilken data vi behandlar om dig. Begäran görs skriftligt och ska undertecknas personligen samt innehålla uppgift om namn, adress, mobilnummer. Skicka begäran till:

Kurts Husvagnar AB
Snöåvägen 20B
771 42 Ludvika