Torrbollen

 

TORRBOLLEN sortimentet handlar om ett effektivt sätt att avfukta ett utrymme med olika smarta behållare och särskilda dehydrerande kristaller. Dessa suger upp överskottsfukt från luften som sedermera samlas i de olika behållarna och ser till att minska risken för fukt, dålig lukt och mögel. Sortimentet är till stora delar uppbyggt på refill och därmed ges en möjlighet till återkommande avslut och längre affärsrelationer med era kunder.

Besök www.torrbollen.se för mer information.

Håller fukten på rätt nivå
Torrbollen Fuktslukare tar effektivt bort överskottsfukt i utrymmet den står i. När en bra fuktighetsnivå uppnåtts avstannar processen och sedan hålls den nivån stabil.

Minskar risken för mögel
Mögel är ofta bidragande till allergiska problem. Då Torrbollen Fuktslukare tar bort överskottsfukt minskar risken för mögel i utrymmet den står i.

Tar bort dålig lukt
Fukt är en bärare av dålig lukt. Så med hjälp av Torrbollen Fuktslukare minskar även lukten och utrymmet känns fräschare.