Regeringen föreslår sänkt skatt för husbilar!

Finansdepartementet har remitterat en promemoria med förslag om att husbilar inte längre ska omfattas av malus, det vill säga den förhöjda fordonsskatt som gäller för vissa nya bilar under de tre första åren.

De senaste åren har förändringar i hur fordons koldioxidutsläpp mäts lett till högre fordonsskatt för husbilar. Samtidigt är utbudet av husbilar med låg och nollutsläppsalternativ ännu inte lika stort som för andra personbilar och lätta lastbilar, vilket gör att malus för husbilar inte har samma miljöstyrande effekt som för andra typer av lätta fordon. Finansdepartementet remitterar därför ett förslag om att husbilar inte längre ska omfattas av den förhöjda fordonsskatten.

– Husbilsbranschen är viktig för Sverige och husbilar innebär glädje och frihet för många människor. Samtidigt har skatten för husbilsägare ökat som en konsekvens av förändringar i hur man mäter fordons koldioxidutsläpp. Därför remitterar vi nu ett förslag som sänker skatten på husbilar, säger finansminister Elisabeth Svantesson.

Promemorian remitteras för att det ska vara möjligt att behandla förslagen i budgetpropositionen för 2025. Om förslagen kommer att presenteras i budgetpropositionen för 2025, och i vilken omfattning och med vilken dimensionering, blir beroende av det ekonomiska läget, reformutrymmet och finansieringsbehovet samt de överläggningar som förs i det slutliga arbetet med budgetpropositionen.

Ändringarna föreslås i så fall träda i kraft den 1 februari 2025.

Tas malus bort för alla husbilar nu?

– Om förslaget blir verklighet tas malus bort för alla husbilar. Förslaget Regeringen nu remitterar skulle innebära att malus inte längre ska tas ut för några husbilar, varken nya eller sådana som redan är i trafik, säger Per Nilsson, ordförande i Husvagns- och Husbilsbranschens Riksförbund.

– Vi är mycket glada för att Regeringen nu agerar och föreslår en sänkt skatt för alla husbilsägare. Enligt våra preliminära beräkningar (med reservation för att alla detaljer om förslaget ännu inte är kända) skulle det innebära en sänkt skatt för en genomsnittlig husbilsägare med mellan 5 000:- och 8 000:- per år, säger Mikael Blomqvist, VD KABE AB.

Försäljning

Per Lodén

Per Lodén

Säljare

Ove Ek

Ove Ek

Säljare

Marcus Fältsjö Holm

Marcus Fältsjö Holm

Säljare

Besök oss i Ludvika

Snöåvägen 20b
771 42 Ludvika
Tel: 0240-30500

E-post:
info@kurtshusvagnar.se