2018 införde Sverige ett så kallat bonus malus-system för beskattning av fordon. Det nya skattesystemet har utsatts för hård kritik från många håll eftersom det drabbar husbilarna på ett sätt som inte är försvarbart av miljöskäl.
  • Vad är bonus malus?
  • Vilka fordon omfattas?
  • Hur länge har en ny husbil förhöjd skatt enligt malus?
  • Drabbas även äldre husbilar av malus-effekten?
Dessa frågor och fler hittar du svaret på här