Flexibelt och ekonomiskt boende med egen husvagn

Att ha med sig sitt eget boende när man är ute och jobbar på distans skapar en fantastisk flexibilitet. Man tar bara vagnen med sig dit där man arbetar och slipper arrangera alternativa boenden. Dessutom blir det väldigt ekonomiskt att äga boendet. Säljer man vagnen efter några år så har våra fabrikat ett högt andrahandsvärde vilket gör att den kostnaden du haft blir väldigt låg.

Se boendeexempel och läs mer på bopajobbet.se